Umelecké klampiarstvo

Naša firma bola založená v roku 1958 a od vtedy funguje ako rodinný generačný podnik. Zameriavame sa na spracovanie kovov väčšinou z medi a titan – zinku.

Tradičnou ručnou technológiou, ako je pasiarstvo a kovotepectvo. Najčastejšie sa zaoberáme rekonštrukciou oplechovania (parapiet, ríms, žľabov, odkvapových rúr atď.) a umeleckých ozdobných prvkov (vežičky, kopule, chrlice, kostolné gule a iné umelecké predmety podľa požiadaviek odberateľa na historických budovách a iných stavbách).

Taktiež sa zaoberáme výrobou rozličných predmetov na skrášlenie interiéru a exteriéru (závesné obrazy, znamenia, rôzne ozdobné lišty, rôzne predmety podľa požiadaviek odberateľa).

Viac informácií